+ Đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng trong quá trình mua bán hàng hóa như: Đơn vị mua hàng, người mua hàng, điện thoại và email của khách hàng. KHÔNG để lộ các thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

+ Thông tin khách hàng được lưu trữ trong website sẽ được Sieuthigiaybaoho.net  bảo mật và lưu trữ nội bộ trong suốt quá trình hoạt động của website và đơn vị để khách hàng được chăm sóc và hưởng ưu đãi thường xuyên.