Quý khách hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán khác nhau:

– Thanh toán bằng tiền mặt tạ cửa hàng

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

– Thanh toán bằng hình thức ship COD